İç Kontrol

1-Kontrol Ortamı Standartları


        -İç Kontrol Komisyonu

KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük

         -Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

         -Misyon-Vizyon

         -Teşkilat Yapısı  

        -Hassas Görevler 

        -Personel Görev Dağılım

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

         -Performans Değerlendirme Formu

KOS4- Yetki Devri

        -Yetki Devir Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1- Planlama ve Programlama   

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

        - Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

         -Kurum Risk Haritası

         -Risk Puan Tablosu

         -Risk Eylem Planı Tablosu

         -Risk Profili Tablosu 

         -Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

         -Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi

         -Hizmet Envanteri 

          -Hizmet Standartları

          -İş Akış Şemaları 

KFS3- Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

         -Görev Tanımları

        -Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

         -Erişim-Yetki Taahütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1- Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

         -Personel Öneri Formu 

         -Şikayet Dilekçesi

         -Tutanak

5- İZLEME

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

        -İç Kontrol Değerlendirme Formu 

İS2- İç Denetim


Son Güncelleme: 2023-12-05 17:02:58
        

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024