ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 

 

Uluslararası İlişkiler Ofisi, üniversitenin uluslararası ilişkilerinin ikili anlaşma, program ve projeler çerçevesinde başlatılmasına zemin hazırlamak, bu ilişkileri başlatmak, yürütmek ve geliştirmek üzere Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde 16.02.2009 tarihinde Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuştur.

Misyon

Uluslararası İlişkiler Ofisinin kuruluş amacı gereği uluslararasılaşmaya önem veren ve bu amaç doğrultusunda değişen şartlara uyum sağlamak için sürekli kendini geliştiren ve yenileyen, değişim hareketliliğine katılımı, tüm imkânları seferber ederek devamlı arttırmayı hedefleyen, değişim hareketliliğine katılımı sağlayarak öğrenci ve personelin vizyonunun gelişmesine doğrudan katkı yapan, öğrenci ve personele sunulan değişim hareketleri alanında başarılı, etkin ve saygın bir koordinatörlük olmak.

Vizyon

Öğrenci ve personel değişim hareketleri programları kapsamına giren her türlü faaliyetlerin Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde tarafsız ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayarak değişim hareketleri kapsamındaki programlara en yüksek katılımı sağlamak ve yurt dışında ülkemiz ve üniversitemizin tanınırlığını arttırarak üniversitemizi yurtdışından gelecek öğrenci, akademik ve idari personel için çekim merkezi haline getirmek.

Son Güncelleme: 2022-08-25 09:13:06
        

                                                                                Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024